mai 30, 2024

Ni millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til stolpejakt

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget ni millioner kroner til stolpejakt og uteskole. Styreleder Harald Bakke i Foreningen Stolpejakten takker for støtten.

– Det er veldig hyggelig at Sparebankstiftelsen DNB fortsetter å satse på. Det er jo en strålende beskjed å få, sier Bakke.

Ifølge styrelederen skal beløpet deles ut over fem år, men Foreningen Stolpejakten står fritt i forhold til å disponere beløpet år for år.

Styreleder Harald Bakke i Foreningen Stolpejakten er svært fornøyd med at Sparebankstiftelsen DNB bevilger ni millioner kroner til stolpejakt og uteskole.

– Vei kan justere uttak fra år til år i forhold til behovet. Det gir oss en fleksibilitet i forhold til anvendelse av pengene, sier han.

Bakke er også glad for midler til det nye uteskoleprosjektet, som Foreningen Stolpejakten har ambisjoner om å «rulle ut» i større omfang de neste årene. Noen skoler har vært med på et pilotprosjekt med uteskole, og tilbakemeldingene så langt er veldig positive.

– I tillegg blir det spennende å se hvor mye vi får i driftsmidler over statsbudsjettet. Vi forventer å få beskjed om dette cirka 1. mars, avslutter Harald Bakke.