mai 30, 2024

Pris til Stolpejakten i Ringsaker

Under en tilstelning i Prøysenhuset på Rudshøgda tirsdag kveld ble Stolpejakten i Ringsaker tildelt kommunens frivilligpris.

– Det er selvfølgelig stas å bli satt pris på, sier Knut Malmo som sammen med Odd Rise er «primus motor» for Stolpejakten i Ringsaker.

Odd Rise (fra høyre) og Knut Malmo mottok frivilligprisen i Ringsaker kommune på vegne av Stolpejakten i Ringsaker. Foto: Ringsaker kommune

Det begynte så smått i 2015 med 160 deltakere. I fjor var tallet 8700.

– De to første årene var vi ikke knyttet opp mot appen. Det tok av litt da vi ble det i 2017, og så kom pandemien. Da ble det virkelig fart på sakene, forteller Malmo.

I tillegg nådde de hyttemarkedet på Sjusjøen da de begynte med stolpejakt der for noen år siden. I fjor gikk 3800 på stolpejakt i Ringsakerfjellet.

For både Malmo og Rise har stolpejakten blitt nærmest en helårs beskjeftigelse. På høsten rekognoserer de stolpeplasseringer, og i år kan folk gå på stolpejakt både i Brumunddal, Moelv/Moskogen og Brumunddal.

Frivilligprisen fikk de to karene i stolpejakten på Ringsaker beskjed om allerede i januar – med streng beskjed om å holde det hemmelig.

– Det ble tre lange måneder. «Kjerringene» våre skjønte nok på glisene våre at det var noe på ferde, så de fikk greie på det. I tillegg ble et par fra Ringsaker o-klubb inviterte med på prisutdelingen; leder Arne Røste og Tore Hermansson som har ansvar for kartene.

Allerede 9. april sto 20 stolper klare til å jaktes på i Brumunddal, blant annet i idylliste Mjøsparken.

Malmo roser også støtte de har fått fra ulikt hold i Ringsaker.

– Både Ringsaker kommune, næringslivet og frivillige organisasjoner med Lions i spissen har vært flinke til å bidra, sier han.

Stolpejakten i Ringsaker startet med 20 stolper i Brumunddal 9. april. I Moelv blir det like mange stolper å jakte på fra 30. april, mens de 20 stolpene på Sjusjøen står klare fra 17. juni.