juli 19, 2024

Vellykket dialogmøte på Biri

Det første av i alt fem møter mellom Foreningen Stolpejakten og lokale arrangører ble avholdt på Biri i kveld. Et meget vellykket møte sådan.

Slike dialogmøter har blitt en vane hver høst for å evaluere, utveksle erfaringer og komme med innspill som både foreningen og lokale arrangører kan ta med seg videre.

Noen av deltakerne på dialogmøtet for arrangører av Stolpejakten.

På Biri var det stort sett arrangører fra Innlandet som deltok i tillegg til styreleder Harald Bakke og prosjektlederne Arnfinn Pedersen og Lars Fremstad fra Foreningen Stolpejakten.

– Det aller viktigste med dagens møte er å få tilbakemeldinger fra dere som arrangører, påpekte styreleder Bakke.

Og det fikk han. Samtlige uttrykte stor tilfredshet med årets stolpejakt. Så godt som alle kunne også rapportere om rekordoppslutning. Det gjorde også Harald Bakke.

– Over 232.000 stolpejegere har registrert mer enn 17 millioner stolper så langt. Vi har regnet ut at tilbakelagt en strekning som tilsvarer cirka 80 ganger rundt jorda. Det er klart det har en betydelig effekt på folkehelsa, minner han om.

For øvrig var det informasjon fra foreningen om planer for neste år og innspill og spørsmål fra arrangører som syntes det var nyttig med erfaringsutveksling på denne måten.

De neste dialogmøtene avholdes som følger:

9. november: Kolbotns klubblokale på Sofiemyr.

18. november: Fana Arena på Nesttun i Bergen.

25. november: Larvik OKs klubblokale på Tanum.

29. november: Digitalt møte for de som ikke kan være til stede på noen av de fire første.