april 15, 2024

Gjøvikprisen til Stolpejakten

Gjøvikprisen ble fredag kveld tildelt Foreningen Stolpejakten da Gjøvikgallaen ble arrangert i byens storstue, Fjellhallen.

Harald Bakke takket for Gjøvikprisen til Foreningen Stolpejakten. Foto: Brynjar Eidstuen, OA

Prisutdeler var byens ordfører, Torvild Sveen.

– Gjøvikprisen har blitt utdelt siden 1968 og er en æresbevisning som går til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i byen, innledet Sveen.

– Ideen bar stolpejakten er like enkel som den er genial. Og fra 50 stolper i Gjøvik med omegn i 2013, har stolpejakten vokst til at det i dag kan jaktes på stolper hos omtrent 150 arrangører over hele landet, tilføyde ordføreren.

Styreleder Harald Bakke i Foreningen stolpejakten takket for prisen til applaus fra snaut 200 inviterte gjester på gallaen.

– Det er en stor ære å motta denne prisen, og jeg blir ydmyk når jeg ser hvem andre som har mottatt priser her i dag. Statistikken er helt utrolig: I 2021 har 234.000 stolpejegere registrert 17,5 millioner stolpebesøk. Vi har estimert at disse har tilbakelagt en distanse som tilsvarer en distanse på omtrent 50 ganger rundt jorda, sa Bakke.

Han takket også de som har bidratt økonomisk for å gjøre dette mulig.

– Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen har vært svært rause og bidratt med til sammen rundt 14 millioner kroner de siste åtte årene. Det finnes ikke noe større enkelttiltak som ikke er i offentlig regi, som er større enn stolpejakten. Jeg takker for den æren det er å motta denne prisen.