juni 17, 2024

Harald Bakke gjenvalgt som styreleder

Harald Bakke ble gjenvalgt som styreleder i Foreningen Stolpejakten under et godt besøkt årsmøte mandag kveld.

Med seg i styret får han Grethe Paulsen Vie (ikke på valg), Jan Sveen (ikke på valg), Jørgen Mårtensson (ikke på valg), Marte Hoff Hagen (ny) og Elsie Anita Brenne (ny).

Harald Bakke ble gjenvalgt som styreleder i Foreningen Stolpejakten

Styrets beretning vitnet om stor aktivitet siste år. 235.000 digitalt registrerte deltakere besøkte i alt 17,5 millioner stolper. Foreningen estimerer at dette tilsvarer en distanse tilsvarende 80 ganger rundt jord.

Rekord var det også i antall arrangører. I 145 kommuner var det plassert ut til sammen 11.000 stolper på i alt 432 kart. Av de 140 lokale arrangørene er i dag cirka 50 medlemmer i Foreningen Stolpejakten.

Høsten 2021 ble det arrangert regionale medlemsmøter på Teams med god deltakelse. 130 deltakere fra 80 arrangører deltok på disse møtene.

Tre større prosjekter har blitt gjennomført det siste året: 1) Plattformprosjektet. 2) Skoleprosjektet. 3) Brannvernuka i 19 byer. Tilbakemeldingene her har vært positive og har også bidratt økonomisk til Foreningen Stolpejakten sentralt.

Omsetningen for 2021 har vært på over 3 millioner kroner med et årsresultat på 13.680 kroner. Lokale arrangører har av Foreningen Stolpejakten fått til sammen 1,9 millioner kroner i refusjon av utgifter. Regnskap og budsjett for 2022 ble for øvrig enstemmig godkjent.

Det samme ble forslaget om medlemskontingent som for 2022 ble satt til 500 kroner.

Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen har siden Foreningen Stolpejakten ble etablert i 2014 bidratt med til sammen 14 millioner kroner til stolpejakt. Styret jobber nå både for å få en forutsigbar offentlig finansiering og sponsorer som han bidra økonomisk framover sammen med nevnte stiftelser.