juli 19, 2024

Stolpejakt-pris til Elverum

Elverum OK er tildelt en pris på 10.000 kroner fra et av byens kjøpesentre for jobben klubben har gjort blant annet ved å tilby stolpejakt for kommunens innbyggere.

Prisutdeler Amfi Elverum roser klubben for jobben o-klubben gjør for alle stolpejegere og turorienterere i Elverum kommune.

Per Dahl (t.v) og Harald Østbye har vært pådrivere for stolpejakten i Elverum. Nå har klubben fått en pris på 10.000 kroner for jobben. Arkivbilde

«Elverum Orienteringsklubb arrangerer treningsløp, o-løp og de kurser små og store i bruk av kart og kompass, men det som imponerer oss aller mest er den jobben de legger ned i forhold til lavterskeltilbudene, turorientering og stolpejakten.

Under pandemien tror jeg vi aldri har sett så mange elverumsinger i skog og mark på jakt etter stolper, og stolpene er satt ut av Elverum OK. Stolpejakten har rundt 4 000 unike brukere og har nærmere 99 000 innsjekkinger, så langt. Når vi vet at det er drøye 21 000 innbyggere i kommunen vår, er en stor andel av innbyggerne engasjert i stolpejakten. Vi mener at dette er to fantastiske folkehelsetilbud og jobben gjør Elverum OK på dugnad», heter det i begrunnelsen fra prisutdeleren.

– Vi er selvfølgelig kjempefornøyde med prisen. Jeg har forstått det slik at blant mange nominerte frivillige lag og foreninger ble Elverum OK stemt fram som vinner. Det er en anerkjennelse av det arbeider vi gjør – en oppmerksomhet som betyr mye for oss. Pengene vil vi øremerke til å oppdatere gamle og lage nye kart som kommer både kommunens innbyggere og stolpejegere fra andre steder til gode framover, sier leder Harald Østbye i Elverum OK.