mai 30, 2024

Fortsatt mulig med Vipps-støtte

Mange har bidratt økonomisk til Foreningen Stolpejakten med et frivillig bidrag på kr. 100,-. Pengene går inn på egen konto for å kunne bygge opp et lite fond til å dekke uforutsett underfinansiering og spesielle prosjekter. Disponeringer fra fondet skal godkjennes av foreningens styre.

Det er fortsatt mulig å støtte Foreningen Stolpejaktens arbeid med et Vipps-bidrag til 689345 – for de som ikke allerede har gjort det.

Årets stolpejakt nærmer seg for øvrig 230.000 deltakere og over 16 millioner stolperegistreringer. Foreningen Stolpejakten takker alle som har bidratt til denne suksessen, både ved å delta på stolpejakten og støtte vårt arbeid økonomisk.