mai 30, 2024

Dette er foreningen Stolpejakten

Foreningen Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse blant folk. Foreningen ble stiftet høsten 2014 og er registrert i Frivilligregisteret.

AndMark har utviklet all infrastruktur som brukes til stolpejakt. Infrastrukturen slik som app og nettside eies av Foreningen Stolpejakten, men foreningen betaler AndMark for de tjenester de bidrar med, slik som utvikling av app, implementering av kart i denne og nettsiden stolpejakten.no

I henhold til Foreningen Stolpejaktens vedtekter skal det hvert år avvikles årsmøte innen utgangen av april. På siste årsmøte i mars ble Harald Bakke fra Gjøvik valgt til styreleder. Styremedlemmer er for inneværende år Grethe Paulsen Vie, Haugesund, Jan Sveen, Nordkisa, Jörgen Mårtensson, Modum, Bernt Bjørnsgaard, Lillehammer, Emilie Westli Andersen, Løten, Sigrid Snuggerud, Biri og Ine Wigernæs, Øystre Slidre.

Alle som arrangerer stolpejakt, får tilbud om å tegne seg som medlemmer i Foreningen Stolpejakten. Medlemskontingenten er 200 kroner og gir blant annet muligheten til innflytelse over konseptet stolpejakt ved deltakelse på årsmøtet.