juli 19, 2024

Stolpejakten brannvern kommer til 19 byer i september

Etter et vellykket pilotprosjekt i Larvik er det nå klart for stolpejakten brannvern i 19 byer i september. Det er valgt ut en by i hvert av de 19 tidligere fylkene.

Spesielt gledelig er at stolpejakten nå også kommer på steder hvor det ikke er stolpejakt fra før. Dette gjelder i Tromsø, Ålesund, Kristiansand, Arendal og Drammen. Andre steder som også kommer med brannvernsstolper i september er Alta, Bodø, Ålesund, Førde, Steinkjer, Trondheim, Bergen, Haugesund, Skien, Tønsberg, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer og Asker/Bærum. På hvert sted blir det en rundløype med ca 10 stolper. Oppstarten er planlagt til å være 17. september.

Hensikten med brannvernsstolper er å formidle kunnskap og bidra til økt samfunnsforståelse for et viktig tema, brannvern. Stolpejakten brannvern ble en stor suksess i Larvik, og blant deltagerne var 49 % i aldersgruppen 5-20 år. Men, også eldre som deltok meldte tilbake om mange nyttige tips og råd som bidro til økt kunnskap og bevissthet.

Stolpejakten brannvern gjennomføres i tett samarbeid med lokale arrangører, Norsk brannvernforening, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet if.

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.